26 November 2008

SACRAMENTO II


MÙA THU CALI PHAN II 

MÙA THU Ở THỦ PHỦ CA LI - SACRAMENTO

ĐÃ MỘT LẦN ĐẾN SACRAMENTO, NƠI CÓ TRỤ SƠ CỦA TỔNG HÀNH DINH CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA VÀO MÙA HÈ VÀ LẦN NẦY TÔI TRỞ LẠI VÀO MÙA THU MỚI CẢM NHẬN ĐƯỢC CÁI ĐỆP TUYỆT VỜI CỦA LÁ VÀNG RƠI TRONG NẮNG NHẸ VÀ MẶT NƯỚC HỒ THU. 

25 November 2008

MÙA THU CA LI 2008TÔI THẤY MÙA THU CALI ĐỆP VÀ THƠ MỌNG MÀ TÔI CHƯA TƯNG THẤY BAO GIỜ TRONG ĐỜI.