21 June 2007

CUỘC SỐNG LOÀI CÒHÌNH ẢNH CÒ VỪA THỰC HIỆN Ở VƯỜN CÒ BẰNG LĂNG, THỐT NỐT, TP. CẦN THƠ

Loài chim cò cũng có những biểu hiện yêu thương, bảo vệ tổ ấm, cũng có tranh chấp, cũng có cô đơn...

No comments: