24 July 2007

ĐỜI LÀM BÁO - NHIẾP ẢNH


Cuộc đời làm báo, làm nhiếp ảnh tuy cực nhưng làm vui. Được đi đây đi đó "săn tin - ảnh" thấy nhiều, biết nhiều, nghe nhiều,quen nhiều...sự việc trên đời.
Một vài hình ảnh của tui...

No comments: