18 September 2007

CHÂN DUNG THIẾU NỬ
lâu lắm rồi tôi mới có dịp chụp chân dung thiếu nữ áo trắng.
có lẽ mình cũng bắt đầu...zìa zòi...nên không còn sức "thuyết phục"
Nhớ cái thời mới cầm máy ảnh...hầu như tuần nào cũng mời mấy em nữ sinh đi chụp ảnh...chụp phát ghiền..
Mới đây, nhân ngày khai trường 5.9 tôi đến trường PTTH Châu Văn Liêm làm vài kiểu ảnh nữ sinh coi cũng đã lắm...mời bạn bè coi góp ý cho?

No comments: