22 November 2007

MỘT NGÀY Ở MŨI CÀ MAUNgày 21.11.07 từ TP. Cà Mau chúng tôi đi ca nô taxi xuống thị Thị trấn Năm Căn hơn 60 cây số mất hơn 1 giờ. Đến đây, Ca nô người quen chờ chúng tôi để chạy tiếp xuống Đất Mũi...mất thêm một giờ nửa. Phải hơn 3 năm rồi tôi mới về lại Đất Mũi...nhưng cảm giác sau động bồi hồi bởi vẽ đẹp ở đây ngày nào bây giờ là sự hồi hộp và thất vọng...những rừng đước rợp bóng hai bên bờ như máy vồm xanh giờ chỉ còn là nham nhở những gốc cây đước, cây mấm phơi nắng, đất ven sông - rạch vẫn lở ngày một xa hơn.
Đến Mũi Cà Màu nơi tận cùng tổ quốc...có hai nhà hàng máy ton nằm ngay Cái Mũi, bở kè lở sâu vào bên trong để lại những trụ "thân dừa" đau khổ ngày đêm.
nào là cột nóc quốc gia nào là vĩ tuyến cuối cùng tổ quốc, đài quan sát, bãy đấp trực thăng và hết...

No comments: