18 November 2008

XE MỚI ĐÃ XONG THỦ TỤC


Sau khi tân trang lại là thủ tục giấy tờ xe đã hoàn toàn thuột về chủ nhân TCK. Xe chạy rất đầm và mạnh lại ít hao xăng...phải nói là qúa mai nắm...
TCKHA

No comments: