23 December 2008

Gia Đình Với Giáng Sinh Đầu Tiên Ở Mỹ
Gia Đình với một mùa giáng sinh đầu tiên có những ngày Hạnh Phúc và ý nghĩa trên đất Mỹ. Có thêm nhiều người thân mới, người đồng đức tin mới.

No comments: