29 January 2009

Đón Giao Thừa ở Quận Cam Mỹ


Đón giao thừa trên xứ Mỹ, cộng đồng người việt ở nam Cali hầu như chỉ tìm được một ít không khí tết ở các Chùa là chính. Các Chùa đều tổ chức những chương trình ca nhạc tạp kỷ với những bài hát về xuân quê hương, xuân tha hương...
Trong cái lạnh tê tái, nhiều người vẫn kiền trì đứng ngoài trời mặt cho sương gió lạnh lẽo, nhưng vẫn xem và dự lễ chùa đầu năm, hồ hởi là màng đót pháo...

No comments: