22 September 2007

ẢO THUẬT!?

Đây! hai cha con chúng tui cũng có khả năng làm "nam châm", để hít các thứ bằng kim loại. Vậy là có thể giai nhập CLB những người "nam châm" ở TP. HCM rồi...

No comments: