20 June 2008

Hình thù lạ
Cũng chỉ là những gốc nho khô...nứt nẻ phơi mình hình dáng đường nét rất lạ mắt...để gọi là nhớ nghề 21.6 một tí cho vui...mơì bạn bè xa gần xem và hãy tưởng tượng tuỳ thích nhé. Chúc bạn bè làm báo thêm một tuổi nghề thành công.

TCK

No comments: